Responsables i solidaris per humanitzar el món

un projecte educatiu més enllà del Col·legi

Procés admissió alumnes (1).pdf
Procés d’admissió a Batxillerat
Procés d’admissió a Formacio Professional

Projecte IPAD


Vídeo amb les instruccions: bit.ly/ep21vid

Instruccions en PDF: bit.ly/instruccionesep21


Notícies

Relació de llibres de text i material pel curs 2021-2022

Xarxes Socials

Canal SantSalvador

TV SantSalvador

AULES

Accés a les webs de les diferents aules

PROJECTES

Projectes on el col·legi està engrescat


EXTRAESCOLARS I SERVEIS

Recull de les extraescolars per etapes


ÀREESProjecte

Educatiu

CentreProgramacions


Autoritzacions


Història