Com activar el teu compte de GESTIB?

COM ACTIVAR UN COMPTE DE GESTIB (PARES)